Ēveles kapsētas kapliča, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles kūdras purvs, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles draudzes skola, [192-],
Ēveles pagasts
Ēvele, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles kapsēta, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles kūdras purvs, [192-],
Ēveles pagasts
Skats pie Ēveles, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles 6. klašu pamatskola, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīca, [190-?],
Ēveles pagasts
Ēveles pamatskola, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles pagasts. "Žagatas" krogs, 2017-01-24,
Ēveles pagasts
Ēveles pagasts. "Žagatas" krogs, 2017-01-24,
Ēveles pagasts
Ēveles pagasts. "Žagatas" krogs, 2017-01-24,
Ēveles pagasts