Balvu Romas katoļu baznīca, [192-],
Balvu pilsēta
Ceļinieku kantoris Balvos, [1936],
Balvu pilsēta
Balvi, [194-],
Balvu pilsēta
Tiesas nams Balvos, [192-],
Balvu pilsēta
Tiesas nams Balvos, [192-],
Balvu pilsēta
Ceļš uz Balviem, [192-],
Balvu pilsēta
Aleja Balvos, [193-],
Balvu pilsēta
Baznīcas iela Balvos, [192-],
Balvu pilsēta
Baznīcas iela Balvos, [193-],
Balvu pilsēta
Balvi, [193-],
Balvu pilsēta
Balvi, [193-],
Balvu pilsēta
Balvi, [193-],
Balvu pilsēta
Balvi, [193-],
Balvu pilsēta
Baznīcas iela Balvos, [193-],
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, 1980,
Balvu pilsēta