Balvi. Ielas skats, 1932,
Balvu pilsēta
Balvi. Bēres, 1930,
Balvu pilsēta
Jānis un Pēteris Laicāni, 1914,
Balvu pilsēta
Balvi. Andrejs Vasulis, [193-],
Balvu pilsēta
Nezināma vīrieša portrets, [193-],
Balvu pilsēta
Balvi. Bērzpils iela, [197-],
Balvu pilsēta
Balvi, [193-],
Balvu pilsēta
Emma ar vīru, [19--],
Balvu pilsēta
Iesvētības, 1936,
Balvu pilsēta