Rūjiena. Rūjas upe, [193-],
Rūjienas pilsēta
Kļaviņš Arvīds, 1955-05-27,
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Ģimnāzija, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjienas luterāņu baznīca, [193-],
Rūjienas pilsēta
Juratas dzirnavas pie Rūjienas, [192-],
Rūjienas pilsēta
Rūjienas pilsdrupas, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Tilts pār Rūju, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjienas baznīca, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Pilsdrupas, [192-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Pilskalns, [192-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Pareizticīgo baznīca, [192-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Tilts pār Rūjas upi, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Ļeņina piemineklis, 1960-05,
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Vidusskolas izlaidums, 1947-05,
Rūjienas pilsēta