Ļaudonas ainava, 1938,
Ļaudonas pagasts
Skats no Ļaudonas pagasta uz Mārcienas pagastu, [193-],
Mārcienas pagasts,Ļaudonas pagasts
Ļaudonas luterāņu baznīca, [191-],
Ļaudonas pagasts
Ļaudona, [191-],
Ļaudonas pagasts
Ļaudona, [19--],
Ļaudonas pagasts
Aiviekstes tilts pie Ļaudonas, [191-],
Ļaudonas pagasts
Aiviekste pie Ļaudonas, 1933,
Ļaudonas pagasts
Ļaudonas pareizticīgo baznīca, 1980,
Ļaudonas pagasts
Ļaudonas pareizticīgo baznīca, 1980,
Ļaudonas pagasts
Ļaudonas pagasts. Krejotavas atklāšana, [192-],
Ļaudonas pagasts
Madonas novada ļaudis, [192-],
Ļaudonas pagasts
Madonas novada ļaudis, 1925,
Ļaudonas pagasts
Madonas novada ļaudis, [193-],
Ļaudonas pagasts
Madonas novada ļaudis, [192-],
Ļaudonas pagasts
Sāvienas pamatskola, [192-],
Ļaudonas pagasts
Sāvienas pamatskola, [192-],
Ļaudonas pagasts