Kursīšu biedrības nams,
Kursīšu pagasts
Kursīšu 2. pamatskola, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu patērētāju biedrības ēka, [1927],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs ziemā, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luterāņu baznīca, [1927],
Kursīšu pagasts
Kursīšu muižas dzīvojamā ēka, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu sešu klašu pamatskola, [1937],
Kursīšu pagasts
Kursīšu sešu klašu pamatskola, [1937],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luterāņu baznīca. Kāzas, 1942,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pirmā pamatskola, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pagasts. Videnieku klēts, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pagasts. „Mētru” kūts, [192-],
Kursīšu pagasts