Kursīšu sešu klašu pamatskola, 1939,
Kursīšu pagasts
Bruzilu muiža, [192-],
Kursīšu pagasts
Bruzilu vējdzirnavas, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs, [191-],
Kursīšu pagasts
Bruzilu kapsēta un kapliča, 1927,
Kursīšu pagasts
Kursīšu muižas dzīvojamā ēka, 1923,
Kursīšu pagasts
Labības kulšana Kursīšos, [193-],
Kursīšu pagasts
Labības kulšana Kursīšos, [193-],
Kursīšu pagasts
Strādnieki atpūtas brīdī, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luteraņu baznīca. Altāris, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luterāņu baznīca un kapi, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu muižas dzīvojamā ēka, 1935,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pirmā pamatskola, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskola, [195-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskolas skolēni, 1955,
Kursīšu pagasts
Kursīšu pamatskolas skolēni, 1959,
Kursīšu pagasts