Ēkas drupas Strutelē, 2010,
Jaunpils pagasts
Kāpņu fragments Struteles muižā, 2010,
Jaunpils pagasts
Viesatu HES, 2010,
Viesatu pagasts
Viesatu HES. Drupas, 2010,
Viesatu pagasts
Saviesīgs pasākums Pāvilostas pludmalē, [193-],
Pāvilostas novads
Linu kulstīšanas talka, [193-],
Sakas pagasts
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Iesvētības Aizputes luterāņu baznīcā, [194-],
Aizputes pilsēta
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta