Ērgļu luterāņu baznīca, [1923-],
Ērgļu pagasts
Inešu pagasts. "Vītiņu" mājas, 1975,
Inešu pagasts