Emīls un Līvija Kalniņi, 1933,
Liezēres pagasts
Emīls Kalniņš, [19--],
Madonas pilsēta
Emīls Kalniņš no Veclīčiem, 1947,
Liezēres pagasts
Liepājas jūrmala, [193-?],
Liepāja
Liepāja. Kūrmāja, [193-],
Liepāja
Cesvaines pils no putna lidojuma, 1979,
Cesvaines pilsēta
Ķemeri. Parks, [193-],
Jūrmala
Lauku ceļš, [194-]
Pret kalnu, [194-]