Abavas leja, [193-]
Tīznūžu mājas, Krustpils pagastā, [189-?],
Krustpils pagasts