Fabijanovkas pareizticīgo baznīca, 1927,
Demenes pagasts
Eglaines katoļu baznīca, 2004,
Eglaines pagasts
Dvietes muiža, 2001,
Dvietes pagasts
Dvietes muižas saimniecības ēkas, 2001,
Dvietes pagasts
Kalpu māja Dvietes muižā, 1927,
Dvietes pagasts
Jezupovas muižas pils, 1927,
Naujenes pagasts
Jezupovas muižas saimniecības ēka, 2003,
Naujenes pagasts
Dvietes katoļu baznīca, 2000,
Dvietes pagasts
Dvietes katoļu baznīca, 1964,
Dvietes pagasts
Dvietes katoļu baznīca, [1912],
Dvietes pagasts
Dubnas katoļu baznīca, 1949,
Dubnas pagasts