Kārlis Vinters, 1924,
Stopiņu novads
G. Zommers, [19--],
Rīga
Jānis Pētersons, [19--],
Rīga