Gotholds Apsītis Viļuma dēls, 1911-07-09,
Alojas pagasts
Sievietes portrets, [193-],
Alojas pilsēta
Aloja. Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Alojas pilsēta