Pie Alojas luterāņu baznīcas, [193-],
Alojas pilsēta
Iesvētības Alojas luteraņu baznīcā, 1957-07,
Alojas pilsēta
Ernasts Cukurus, [19--],
Alojas pilsēta
Alojas kapsēta. Ausekļa kaps, 2017-05-21,
Alojas pilsēta
Alojas pilsētas bibliotēka, 2017-05-21,
Alojas pilsēta