Ķieģeļu ceplis gravā pie Cēsīm, [190-],
Cēsu pilsēta
Ķieģeļu ceplis. Bebrenes pagasts, 1927,
Bebrenes pagasts
Ķieģeļu ceplis, 1927,
Ilūkstes novads
Priekules ķieģeļu fabrika, [193-],
Priekules pilsēta
Cēsis. Rūpnieks Jānis Eglītis, [191-],
Cēsu pilsēta