Opekalna baznīcas jaunā torņa celšana, 1929,
Jaunlaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. Mājvieta „Spaļļi”, [197-],
Veclaicenes pagasts
Latgale. Ainava Andrupenes pagastā, [193-],
Andrupenes pagasts
Veclaicenes pagasta nams, [193-],
Veclaicenes pagasts
Bērzi, [193-]
Salezers. Vestiena, [193-],
Vestienas pagasts
Strenču novads. Bērza sulu dzeršana, [192-],
Strenču novads
Alūksnes ezers, [193-],
Alūksnes pilsēta
Alūksnes ezers, [192-],
Alūksnes pilsēta
Bērzu birze Salezera krastā Vestienā, 1935,
Vestienas pagasts
Bērzi Gaiziņkalna virsotnē, 1936,
Madonas novads
Amatas gleznainā ainava, [193-],
Cēsu novads
Baldones sēravoti, [192-],
Baldones pilsēta
Jelgava. Dambja iela, [19--],
Jelgava
Gaiziņkalns, [193-],
Bērzaunes pagasts
Alauksta ezers Vecpiebalgā, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Liezeres ezera krastu ainava, 1939,
Liezēres pagasts
Daugava pie Pļaviņām, [195-],
Pļaviņu pilsēta