Skrīveru kapsētas vārti, 2001,
Skrīveru novads
Birzs pie Rozēniem, [196-?],
Svitenes pagasts