Latvijas skati. Skats pie Baldones, [193-],
Baldones pilsēta
Baldone, [192-],
Baldones pilsēta
Baldone, [192-],
Baldones pilsēta
Trikātas ezers un pilsdrupas, [192-],
Trikātas pagasts
Trikātas ezers, [192-],
Trikātas pagasts
Ēvele, [192-],
Ēveles pagasts
Ēvele, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles muiža, [192-],
Ēveles pagasts
Ēvele, [192-],
Ēveles pagasts
Vijas ieteka Gaujā, [192-],
Strenču novads
Vija Vijciema pagastā, [192-],
Vijciema pagasts
Plāņu pagasta pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Plāņu pagasta sabiedrības nams, [192-],
Plāņu pagasts
Trikāta, [192-],
Trikātas pagasts
Tilts pāri Vijai pie Vijciema, [192-],
Vijciema pagasts
Plāņu pagasta pamatskola, [192-],
Plāņu pagasts
Trikāta, [192-],
Trikātas pagasts