Trikāta. Bērnu mācību mītne, [192-],
Trikātas pagasts
Abula pie Trikātas, [192-],
Trikātas pagasts
Abula pie Trikātas, [192-],
Trikātas pagasts
Venteru viesnīcas dārzs Strenčos, [192-],
Strenču pilsēta
Venteru viesnīcas dārzs Strenčos, [192-],
Strenču pilsēta
Grupas portrets, [194-]
Vasaras svētki "Brūkšos", 1938,
Matīšu pagasts