Neatpazītas sievietes portrets, [193-?],
Strenču pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Strenču pilsēta
Trīs neatpazītu cilvēku grupas portrets, [192-?],
Strenču pilsēta
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [192-],
Strenču pilsēta
Neatpazīta pāra portrets, [192-?],
Strenču pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Strenču pilsēta
Neatpazītu meiteņu dubultportrets, [193-?],
Strenču pilsēta
Ēveles lauksaimnieku biedrības nams, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles pienotava, [19--],
Ēveles pagasts
Skats pie Strenčiem, [192-],
Strenču pilsēta
W. Strautiņ, [19--],
Strenču pilsēta
D. Melbārdis, [193-?],
Strenču pilsēta
Austra Cikule, [193?],
Strenču pilsēta