Emma, 1922-12-12,
Strenču pilsēta
Trīs neatpazītu māsu salonfotogrāfija, [19--],
Strenču pilsēta
Neatpazītas ģimenes salonfotogrāfija, 1923-05-30,
Strenču pilsēta
Neatpazītu meiteņu salonfotogrāfija, [19--],
Strenču pilsēta
Agneses iesvētības, 1940-10-21,
Strenču pilsēta
J. Rudzits un Martiņa, 1923-06-23,
Strenču pilsēta
Strenču skolas skolēni un skolotāji , 1918,
Strenču pilsēta
Kulšanas darbi, [19--]