Kandavas luterāņu baznīca, 2006,
Kandavas pilsēta
Kandavas evanģēliski luteriskā baznīca, [19--],
Kandavas pilsēta
Kandavas baznīca, 1927,
Kandavas pilsēta
Kandavas baznīcas iekšiene, 1927,
Kandavas pilsēta
Kandavas luterāņu baznīca, [192-],
Kandavas pilsēta
Kandava. Kolāža, [191-],
Kandavas pilsēta