Rīga. Fotokolāža, [191-],
Rīga
Liepāja. Fotokolāža, [191-],
Liepāja
Lomu vecticībnieku lugšanas nams, [19--],
Galēnu pagasts
Alojas pareizticīgo kapsētas kapliča, 2017-05-21,
Alojas pagasts
Viļaka. Eržepole, [193-?],
Viļakas pilsēta
Krāslava, [19--],
Krāslavas pilsēta