Trīs vīrieši, [192-]
Muzikālie karavīri, 1911-11-15
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta
Grupas salonportrets, [193-],
Rīga
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta
Robežpārejas punkts "Sarkankrogs", [193-?],
Svitenes pagasts