Neatpazīti karavīri atpūtā, [19--],
Jaunalūksnes pagasts
Karavīru grupas portrets, [192-],
Daugavpils novads
Grupa Vecsalienā, 1936-05-16,
Vecsalienas pagasts
Melnalkšņa koris Lazdu kalnā, 1932,
Galgauskas pagasts