Mežotnes pilskalns, [193-],
Rundāles pagasts
Tērvetes pilskalns, [193-?],
Tērvetes pagasts
Tērvetes pilskalns, [193-?],
Tērvetes pagasts
Alūksne. Tempļa kalns, 1927,
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, 1935,
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, [192-],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, [192-],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, [193-],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, 1938,
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, 1938,
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, [192-],
Alūksnes pilsēta
Drusku pilskalns, 1917,
Veclaicenes pagasts
Rauna. Tanīsa kalns, [192-],
Raunas pagasts
Rauna. Tanīsa kalns, [193-?],
Raunas pagasts
Veckuldīgas pilskalns, 1935,
Kuldīgas pilsēta
Veckuldīgas pilskalns, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Veckuldīgas pilskalns, [193-?],
Kuldīgas pilsēta