Mednieks ar diviem zaķiem, [192-],
Strenču novads
Mednieki Pļaviņās, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Mednieku portrets, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Karavīri, [193-],
Kārsavas pilsēta