Jēkabpils. Aizsargu nams, [193-],
Jēkabpils
Jelgava. Aizsargu parāde, [193-?],
Jelgava
Aizsargu parāde Jēkabpilī, [192-],
Jēkabpils
Vietalva. Aizsargu gājiens, 1930,
Vietalvas pagasts
Kārlis Vinters, 1924,
Stopiņu novads
Kārlis Vinters, [192-],
Stopiņu novads
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Biržu Aizsargu nama celtniecība, 1937,
Salas pagasts
Valkas apriņķa aizsargi, [193-],
Valkas novads
Valkas apriņķa aizsargu orķestris, [193-],
Valkas novads