Liepājas telefonu centrāle, [193-?],
Liepāja
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Pļaviņu pārceltuve, 1927,
Pļaviņu pilsēta
Pie veikala "Oliņi", 1970,
Plāņu pagasts
Baļķu izvilkšana no cirsmas, [196-?],
Plāņu pagasts
Siena iekraušana automašīnā, [196-?],
Daugavpils novads
Jēkabs Kalnmalis, [193-?],
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale ar mazbērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale, 1986,
Piltenes pagasts
Smagais auto Ārciemā, 1935,
Pāles pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts
Vīrieši Ārcema stacijā, 1925,
Pāles pagasts