Jaunsvirlaukas pagasts. Grupas portrets, [197-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Liepājas telefonu centrāle, [193-?],
Liepāja
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Pļaviņu pārceltuve, 1927,
Pļaviņu pilsēta
Pie veikala "Oliņi", 1970,
Plāņu pagasts
Baļķu izvilkšana no cirsmas, [196-?],
Plāņu pagasts
Siena iekraušana automašīnā, [196-?],
Daugavpils novads
Jēkabs Kalnmalis, [193-?],
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale ar mazbērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale, 1986,
Piltenes pagasts
Smagais auto Ārciemā, 1935,
Pāles pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts