Roja. Mazbānīša apkalpe, 1948,
Rojas pagasts
Staiceles patērētājbiedrība, [1935?],
Staiceles pilsēta
Staiceles patērētājbiedrība, [1935?],
Staiceles pilsēta