P. Janeļa krustu darbnīca Rūjienā, 1925-05-25,
Rūjienas pilsēta
Puzes kapi, [1979?],
Puzes pagasts
Vaboles pagasts. Krucifikss "Pudāni", 2019-08,
Vaboles pagasts
Alūksne. Skats no kapsētas, [193-],
Alūksnes pilsēta
Elza Slaidiņa un Alvīna Slavens kapos, [193-?],
Drustu pagasts
Tuvinieki pie kapu kopiņas, [19--],
Tirzas pagasts
Bēres Latgalē, [194-]
Jāzepa Eisaka bēres, [197-],
Asūnes pagasts
Lielzalves luterāņu baznīca, [195-],
Zalves pagasts