Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsētas kapliča, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsēta, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsēta, 2001,
Skrīveru novads
Seni krusti Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Sens krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Jāņa Eglītes bēres, 1949-11-14,
Alojas pagasts