Vīriešu grupa pie tehnikas, [192-],
Strenču novads
Ugāle. Bruģmala, [195-],
Ugāles pagasts