Aizpute. Ielas bruģēšana, [192-],
Aizputes pilsēta
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [193-],
Strenču pilsēta
Ceļa izbūve Kaltenē, 1960,
Rojas pagasts
Nereta. Tilts, [192-],
Neretas pagasts