Pūres muižas rija, 1931,
Pūres pagasts
Rīga deg, 1941,
Rīga