Aršanas sacensības Valmieras rajonā, 1967,
Valmieras pagasts
Aršanas sacensības Valmieras rajonā, 1967,
Valmieras pagasts
Aršanas sacensības Valmieras rajonā, 1967,
Valmieras pagasts
Aršanas sacensības Valmieras rajonā, 1967,
Valmieras pagasts
Aršanas sacensības Valmieras rajonā, 1967,
Valmieras pagasts
Kartupeļu rakšana Madonas novadā, [195-],
Madonas novads
Seķu muiža, [19--],
Burtnieku pagasts
Arājs, [193-],
Popes pagasts
Arājs, [19--],
Burtnieku pagasts
Arājs, [193-?]
Zemes aršana, [193-],
Neretas novads