Zemes aršana Alojas pagastā ciemā, [194-],
Alojas pagasts