Rīga. Politehnikums, [190-],
Rīga
Rīga. Politehnikums, [190-],
Rīga
Ķemeri. Kafijas paviljons, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēravotiņš, [193-],
Jūrmala
Rīga. Pilsētas kanāls, [191-],
Rīga
Ķemeri. Fotokolāža, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Parks, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Pie sēravotiņa, [193-],
Jūrmala