Vecās Rēzeknes skats, [193-],
Rēzekne
Krimulda. Tiltiņi, [193-],
Siguldas pilsēta
Ekskursanti pie Velnalas, [193-],
Siguldas pilsēta
Karātavu kalniņš, 2009,
Bauskas novads
Karātavu kalniņš, 2009,
Bauskas novads
Rīga. Arkādijas dārzs, [192-],
Rīga
Vīkmestes upīte pie Krimuldas, 1927,
Siguldas pilsēta
Aizpute. Kājnieku tilts pār Tebru, [193-],
Aizputes pilsēta
Rīga. Arkādijas parks, [192-],
Rīga
Tiltiņš, 1924
Krimulda. Grava pie Krimuldas pisdrupām, [193-],
Siguldas pilsēta
Raunas Staburags, 1967-09,
Raunas pagasts
Raunas Staburags, 1967-09,
Raunas pagasts