Aizkraukles pilsdrupas, [192-],
Aizkraukles pagasts
Daugava pie Kokneses, [192-],
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [191-],
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [192-?],
Kokneses pagasts
Koknese. Pilsdrupas, [193-],
Kokneses pagasts
Kokneses panorāma, [193-],
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [193-],
Kokneses pagasts
Sena pilsloga ainava, 1935,
Kokneses pagasts
Koknese. Pilsdrupas, 1935,
Kokneses pagasts
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Kokneses pilsdrupas, 1955-07-28,
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [195-],
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [195-],
Kokneses pagasts
Kokneses pilsdrupas, [196-?],
Kokneses pagasts
Mežciems. Franki, [198-],
Rīga
Mežciems. Franki, [198-],
Rīga
Mežciems. Franki, [198-],
Rīga
Mežciems. Franki, [198-],
Rīga