Rīgas panorāma, [194-?],
Rīga
Voldis, [19--]
Kokneses jaunās pils drupas, [193-?],
Kokneses pagasts