Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [192-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [192-],
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, 1921,
Sējas novads
Murjāņi. Tilts pār Gauju, [193-],
Sējas novads
Jaunaiskrogs. "Vīksnu" mājas, 1988,
Blomes pagasts
Jaunaiskrogs. "Vīksnu" mājas, 1988,
Blomes pagasts
Pulkvedis Jānis Pubulis ar ģimeni, [1934?],
Sējas novads
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts