Karavīri zirgos, [19--],
Ābeļu pagasts
Neatpazīts jātnieks zirga mugurā, [19--],
Alojas pagasts
Neatpazīti kavalēristi zirgos, [192-],
Daugavpils
Karavīri dzirdina zirgus, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
J. Bāliņš no Launkalna "Saliņiem", [19--],
Jaunpiebalgas pagasts