Liepāja. Karavīri zirgos, [19--],
Liepāja
Karavīri, [193-?]
Jānis Kurpnieks armijā, [192-],
Valkas pagasts
Kavalērists, [193-?],
Siguldas pilsēta