Remtes muižas parks, 2010,
Remtes pagasts
Pie ezera, [193-]
Latgales laukos, [193-]
Latgale. Aglonas aina, [193-],
Aglonas pagasts
Remtes muižas parks, 2010,
Remtes pagasts
Lauku klusums, [193-]
Pret kalnu, [193-]
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Struteles muiža, 2010,
Jaunpils pagasts
Remtes muižas stallis, 2010,
Remtes pagasts
Liepājas pilsētas parks, [193-],
Liepāja
Rīga ziemā, [193-],
Rīga
Sigulda, [193-],
Siguldas pilsēta
Sigulda. Tilts pār Gauju, [193-],
Siguldas pagasts