No pilsētas, [193-]
Baltie bērzi, [193-]
Miglains rīts, [193-]
Ganibās, [193-]
Pirmā sarma, [193-]
Ēkas drupas Strutelē, 2010,
Jaunpils pagasts
Viesatu HES, 2010,
Viesatu pagasts
Kandavas vecā pamatskolas ēka, [193-],
Kandavas pilsēta
Jaunjelgavas pilsētas dome, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Parks pie Jaunjelgavas pilsētas domes, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Pavasarī pie Pēterupes, 1941,
Saulkrastu pilsēta
Ērgļu ainava, [193-],
Ērgļu novads