Ķepovas 7-gadīgās skolas izlaidums, 1948-06-19,
Ķepovas pagasts
Izlaidums Dagdas vidusskolā, [195-],
Dagdas pilsēta
Izlaidums Dagdas vidusskolā, [195-],
Dagdas pilsēta
Nīkrāces pamatskolas izlaidums, 1954-06-04,
Nīkrāces pagasts
Gostiņu septiņgadīgā skola. Izlaidums, 1947-05,
Pļaviņu pilsēta