Embūtes pagasts. Embūtes skolas izlaidums, 1940-06-02,
Embūtes pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Iecavas internātskola, 1965,
Iecavas novads
Maizniekzeļļu izlaidums, 1938,
Talsu pilsēta
Maizniekzeļļu izlaidums, 1938,
Talsu pilsēta
Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts
Lamiņu pamatskolas izlaidums, [194-],
Pūres pagasts
Pie Svitenes skolas, [196-?],
Svitenes pagasts
Skrunda. Izlaidums Pumpura vidusskolā, [195-],
Skrundas pilsēta