J. Janševskis, [192-]
Talsi. Kārļa Dziļlejas atdusas vieta, 2011-12-13,
Talsu pilsēta
Andrejs Upīts, [195-],
Rīga